Verantwoord Beleggen Nederlandse Pensioenfondsen: 2017 Dutch GRESB Event

Tuesday, March 28, 2017

maart 28 - Utrecht

In de pensioensector wordt steeds meer aandacht gegeven aan het thema verantwoord beleggen en is zelfs onderdeel van de eigen Code Pensioenfondsen. Het aantal pensioenfondsen dat zich sterk maakt voor verantwoord beleggen, vanuit zowel een financieel als maatschappelijk oogpunt, neemt toe. Naast financiële kengetallen wordt gestuurd op zogenaamde ESG-indicatoren (Environmental, Social en Governance).

Universiteit Maastricht, GRESB en Finance Ideas hebben de handen ineengeslagen om de integratie van ESG in het beleggingsproces van pensioenfondsen te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek worden tijdens het seminar kort uiteengezet en vormen de aftrap voor een actieve dialoog hoe ver integratie van ESG in vastgoedportefeuilles kan gaan.

Uit academisch onderzoek blijkt dat duurzaam vastgoed meer waard is in vergelijking met niet duurzaam vastgoed. Toch is het integreren van ESG-indicatoren in het vastgoed beleggingsproces nog geen gemeengoed binnen de Nederlandse pensioensector. Het doel van de paneldiscussie is om te laten zien hoe actieve samenwerking en kennisdeling kan leiden tot meer duurzame vastgoedbeleggingen.

Register

Programma

14:30 - Registratie

15:00 - Opening en welkom door Dick Gort, CEO, a.s.r. vastgoed vermogensbeheer

15:10 - Onderzoekresultaten Verantwoord Beleggen Nederlandse Pensioenfondsen door Piet Eichholtz, Professor of Finance and Real Estate, Maastricht University

15:30 - GRESB update door Sander Paul van Tongeren, Managing Director, GRESB

Moderator:

Piet Eichholtz

Panelleden:

  • André Snellen, Chairman, Pensioenfonds Detailhandel
  • Patrick Kanters, Managing Director Global Real Estate & Infrastructure, APG Asset Management
  • Roger Otten, Investment Manager, Philips Pensioenfonds

16:55 - Afsluiting door Dick Gort

17:00 - Borrel

Datum & Tijd

28 maart 2017
15:00 CEST, Registratie begint om 14:30

Locatie

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

Parkeren

Het aantal parkeerplaatsen op locatie Archimedeslaan 10 is beperkt. U kunt (betaald) parkeren op de parkeerplaats op de Archimedeslaan 16 in Utrecht. Vanaf deze parkeerplaats loopt u in circa 9 minuten naar het hoofdkantoor van a.s.r.

Voor vragen over dit evenement, neem dan contact op met events@gresb.com

Tuesday, March 28, 2017